CranioSacral terapi


För att det craniosacrala systemet ska fungera på ett tillfredsställande sätt måste de ben som membranen fäster vid befinna sig i rätt läge. Om till exempel benen i kraniet har hamnat i fel läge eller om korsbenet inte sitter rätt i bäckenet så uppstår spänningar i systemet och detta kan leda till olika sjukdomstillstånd

På motsvarande sätt kan terapin användas för att få spänningar att släppa och underlätta korrigeringar i systemet.

Boka din tid här! Redan idag!

Vad är CranioSacral terapi – CST?
Termen CranioSacral är en sammansättning av orden Cranium och Sacrum, dvs kroppens ben i huvud och ryggslut. Vid dessa ben fäster Dura Mater-membranet, det membran som omger det centrala nervsystemet. Det är detta som tillsammans med dess beninfästningar, cerebrospinalvätskan och de intrakraniella membranen bygger upp det craniosacrala systemet.

I det craniosacral systemet finns den rytmiska rörelse, som kallas den craniosacral rytmen, orsakad av produktion och återabsorbtion av ryggmärgsvätska. Frekvensen hos denna rytm är hos en frisk vuxen ca 6 – 12 cykler/minut. Det craniosacrala systemet är ett ledningssystem och det både påverkar och påverkas av andra system såsom det endokrina systemet, nervsystemet, hjärt- och kärlsystemet samt de inre organen. Tack vare dessa kopplingar kan listan på olika symtom och sjukdomstillstånd som kan behandlas med CST göras mycket lång.

Om tex benen i kraniet har hamnat i fel läge eller om korsbenet inte sitter rätt i bäckenet så uppstår spänningar i systemet och detta kan leda till olika sjukdomstillstånd. På motsvarande sätt kan spänningar i membranen påverka benen och deras orientering negativt. CranioSacral terapi används för att få dessa spänningar att släppa och för att underlätta korrigeringar i systemet.

Läs mer om CranioSacral terapi här

Resa till Afrika 2006

Under 2006 genomfördes en afrikaresa med Nairobi och Embu som slutdestination. Anledningen till resan var att genomföra en barnutbildning för färdiga CranioSacral terapeuter. Under tiden genomfördes även ett missonsarbete där bland annat Dr Nagi genomförde CranioSacral-behandlingar. Ta gärna del av bilderna nedan:Craniocacral-terapi-dr-nagi
Craniocacral-terapi-dr-nagi
Craniocacral-terapi-dr-nagi
Craniocacral-terapi-dr-nagi
Craniocacral-terapi-dr-nagi